Giriş yap

Şifremi unuttum

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 30 kişi 31st Temmuz 2017, 3:13 pm tarihinde online oldu.
En son konular
» Zümre öğretmenlerle tanışma
5th Ekim 2009, 10:03 pm tarafından Admin

» 2009- 2010 Özel Eğitim zümresi
3rd Ekim 2009, 11:39 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Bilişim Teknolojileri dersi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:36 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Fen Bilgisi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:31 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Din Kültürü il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:25 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Beden Eğitimi dersi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:21 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Müzik dersi il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:19 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Görsel sanatlarl zümresi
3rd Ekim 2009, 11:16 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Matematik il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:06 am tarafından Admin


2009- 2010 1. sınıf il zümresi

Aşağa gitmek

2009- 2010 1. sınıf il zümresi

Mesaj  Admin Bir 3rd Ekim 2009, 10:54 am

“RİZE İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2009 – 2010 Öğretim Yılı İlköğretim 1. Sınıf, 1. Dönem
“Zümre Öğretmenler Kurulu” Toplantı Tutanağı
Tarih : 15 Eylül 2009 Salı
Saat : 10.00
Yer : Kurtuluş İlköğretim Okulu
Toplantıya Katılanlar: Rize İli Merkez İlköğretim Okullarında Okul Zümre başkanları ve İlçelerde görev yapan birinci sınıf ilçe zümre başkanları.
Toplantı programı:
1. Açılış ve Yoklama
2. Toplantı Gündem Maddelerinin oluşturulması
3. Gündem maddelerinin görüşülmesi
4. Alınan Kararlar
5. Tavsiyeler.
Rize Merkez İlçede ve ilçelerinde bulunan ilköğretim okulları 1. sınıf 1. dönem zümre öğretmenleri merkez Kurtuluş İlköğretim Okulunda 15.09.2009 tarihinde saat 10.00’da Zümre başkanı Rize Merkez Kurtuluş İlköğretim Okulu öğretmeni Resul Kul başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya katılan öğretmenler kendilerini tanıttılar.
Toplantıya iştirak eden Rize Merkez Çay İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Hızır İSPİR ve İlköğretim Müfettişi Cengiz EKŞİOĞLU’nun yapmış oldukları açılış konuşmaları ile toplantıya başlandı.
Toplantıya toplantı programının okunması ile devam edildi.
GÜNDEM
Toplantı gündem maddelerinin belirlenmesine geçildi. Aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde görüşülmesi kararlaştırıldı.
1. Açılış ve yoklamanın yapılması
2. Geçen öğretim yılında yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının incelenmesi.
3. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması
4. 2504 Sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan ******çülük konularının derslere dağılımı.
5. 2009–2010 öğretim yılı müfredatının incelenmesi
6. Sene başı hazırlık çalışmalarının görüşülmesi
7. Okullarda yapılan zümre tutanaklarının okunması ve ortak noktaların belirlenmesi.
8. 2009–2010 öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi
9. Eğitim öğretimde teknoloji kullanımının görüşülmesi
10.Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi
11.Öğrenci kulüpleri ile ilgili fikirlerin alınması
12.Okullardaki zümre çalışmalarının ne ölçüde gerçekleştiği
13.Kaynak ve yardımcı kaynak kullanımı
14.Okul-veli-öğretmen-öğrenci işbirliği
15.Derslerde kullanılacak metot ve teknikler belirlenmesi
16.2009–2010 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan performans ve proje ödevlerinin belirlenmesi.
17.Ölçme ve değerlendirme
18.Seçmeli derslerin tespiti.
19.Yeni ders programı üzerine görüş ve öneriler.
20.Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1. Zümre Başkanı Resul KUL başkanlığında belirlenen gündem maddeleri üzerinde görüşülmeye başlandı.

2. Geçen öğretim yılında yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ve alınan kararlar Zümre Başkanı tarafından okundu. Önceki yılın kararları içerisinde yer alan öğrenciye ödev verilmemesi ile ilgili karar ile ilgili söz alan İrfan YÜKSEKTEPE bu karara katılmadığını belirtti. Bunun üzerine Toplantıya iştirak eden İlköğretim Müfettişi Cengiz EKŞİOĞLU önceki yıllarda edindiği deneyimlerden bir gözlemi öğretmenler ile paylaştı.

…(Birinci sınıf öğrencilerine ev ödevi vermek doğru değildir. Hele hele yazıma dayalı ödev vermek hiç doğru değildir. Öğrencilerde görülen bozuk yazının temelinde de bu yatar. Çünkü evde kontrol dışı yazılan yazıların çoğunlukla yazım kurallarına uyulmadan yazıldığını unutmamak gerekir. Böylece öğretmenin sınıfta güzel yazı konusunda öğrencilere verdiği emek bir ölçüde boşa gitmektedir. Sınıfta günde altı saat ders gören bir yaş grubundaki öğrenciye bir de ev ödevi vermek onun öğrenme isteğini zamanla olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca verilen ödevlerin kontrolü öğretmenin bir hayli zamanını almaktadır. Ödev konusunda öğrenci velilerinin de öğretmen tarafından çok iyi bilgilendirilmesi gerekir. Aksi takdirde öğrenci velileri arasında genelde var olan “çok ödev veren öğretmen iyi öğretmendir” gibi bir yanlış anlayış devam eder.) …..
Bu konu ile ilgili söz alan öğretmenler gün içerisinde okulda yapılacak olan çalışmaların doyuruculuğu ile ödeve gerek kalmayacağına. Ev ödevi konusunda çocukların kas gelişimine ve hazır bulunuşluluk düzeyine uygun boyama, resim vb çalışmaların yaptırılabileceği belirtildi. Önceki yıllarda öğrencilerin Çalışma kitaplarını okulda bırakabilmeleri için yapılan sınıf dolapları hatırlatıldı.

3.Türk Milli Eğitiminin genel amaçları okundu.
TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
I. Genel Amaçlar:
Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;
1. ****** inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan ****** milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
II. Özel Amaçlar:Madde 3. Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçları ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
4.******çülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğunu söylendi. Kılavuz kitapların bu doğrultuda olduğu belirtildi.

5. 2009–2010 öğretim yılı müfredatının incelenmesi konusunda elinde program olan veya daha önceden hazırlanmış bazı çalışmaların örnek olarak alınabileceği belirtildi. Bu örnek çalışmaların zümre tutanağına eklenebileceği belirtildi. Daha sonra bu madde ile ilgili görüş belirten öğretmenlerimiz önceki yılda birinci sınıf okuttuklarını başlangıçta zaman darlığından şikâyet ettiğini ancak yeni sistemde öğrencileri daha kolay okumaya geçirdiğini ve okumalarının daha akıcı olduğunu belirtti.
Bazı öğretmenlerimiz l yazısı ile ilgili olarak endişeli olduklarını belirttiler. Yine el yazısını öğrenen öğrencilerin kaynaklardaki düz yazıyı okumada zorluklar yaşayabileceği belirtildi.
Konu ile ilgili olarak geçen yıl 1. sınıf okutan öğretmenlerin olumlu görüş bildirmeleri bu konudaki tereddütleri giderdi.
Planlı ve ciddi çalışma ile her türlü zorluğun aşılacağını, bu bağlamda yeni programın daha verimli çalışmaya olanak sağladığı belirtildi.
Hazır planların programın uygulanmasındaki olumsuzluklarına dikkat çekilerek öğretmenlerin kendilerine özgü uygulanabilir özellikte plan hazırlaması gerektiği belirtildi.
Seslerin öğretilmesi ile ilgili gelen soru üzerine zümre başkanı programda yer alan ses verme yöntemleri ile ilgili bilgiler verdi.

6. İkinci gündem maddesi üzerinde söz alan öğretmenlerimiz; Sene başında velilerle görüşülmesini, sınıfların ilk gün itibarı ile eğitim öğretime hazırlanmasın gerektiğini, çocukların okula motive edilmesi için değişik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtildi.
Sene başı hazırlık çalışmalarının ihmal edilmesi nedeni ile eğitim öğretime her zaman geç başlandığını halen okullarımızda sınıfların gerek tadilat, gerekse temizlik yapılmaması nedeni ile sağlıklı bir şekilde hazır bulunamadığını belirtildi.
Her öğretim sezonunda okulların ilk haftaları ile son haftalarının tatilmiş gibi algılanması nedeni ile öğretmen ve öğrencilerin motive olamadığını ve eğitim öğretimin sekteye uğradığını belirtildi.
Sesli metinlere yer verilmesi gerektiği, okuma yazma öğretimi üzerinde fazla yoğunlaşıp diğer derslerin ihmal edilmemesi gerektiği, bazı okullarda okumaya çok erken geçilmesinin bizi endişeye düşürmemesi gerektiği, yeterince zamanımızın bulunduğu belirtildi.
Hazırlık haftasında öğrencilerin el kaslarının geliştirilmesi için küçük top, hamur, çamur vs. ile bol bol çalışılması konusunda görüşler bildirildi.
El yazısına geçmeden önce çizgisel çalışmalara yeterli zamanın ayrılması, bazı harflerde (A ve a) başlangıçta yaşanabilecek öğrenci bıkkınlıklarına dikkat edilmesi gerektiği, sabırla çalışmaların yapılması gerektiği görüşü dile getirildi.

7. Okullarda yapılan zümre tutanaklarının okunması ve ortak noktaların belirlenmesi hususunda daha önceden hazırlanmış olan örnek bir çalışmanın fotokopi ile çoğaltılarak zümre öğretmenlerine dağıtılmasına karar verildi. Zümre Başkanı bu konuda Zümre toplantı tutanağına eklenebileceğini söyledi. Gerekli çalışma yapıldı.

8.2009- 2010 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre

1.Dönem : 89 iş günü
2.Dönem : 89 iş günü
Toplam : 178 iş günü olduğu görüldü.

2009–2010 öğretim yılı başlangıcı 14 Eylül 2009 Pazartesi
Ramazan Bayramı 20–21–22 Eylül 2009 ( Pazar-Pazartesi-Salı )
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 229 Perşembe
******’ü anma günü 10 Kasım 2009 Cumartesi
****** Haftası 10-16 Kasım 2009
Öğretmenler Günü 24 Kasım 2009 Salı
Kurban Bayramı 27- 28- 29–30 Kasım 2009 (Cuma- Cumartesi-Pazar-Pazartesi)
Yılbaşı 01 Ocak 2010 Cuma

Birinci dönemin sona ermesi 22 Ocak 2010 Cuma
Yarıyıl Tatili 25 Ocak 2010 Pazartesi - 05 Şubat 2010 Cuma
İkinci yarıyıl başlangıcı 08 Şubat 2010 Pazartesi
Rize’nin Kurtuluşu 02 Mart 2010 Salı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlköğretim okullarında 23 Nisan 2010 Cuma günü başlar 24 Nisan 2010 Cumartesi sona erer
19 Mayıs ******’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2010 Çarşamba günü başlar 20 Mayıs 2010 Perşembe sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi 18 Haziran 2010 Cuma

9. Gündem maddesi gereğince Sınıflarda projeksiyon cihazı kullanımının önemi vurgulandı. Bu bağlamda internetten faydalanmanın artı bir avantaj olduğu belirtildi. Televizyon kullanımının cazibesini kaybettiği belirtildi. Bu imkâna sahip olmak için çaba harcanması gerektiği vurgulandı.

10. Rehber öğretmenlerinin verdiği programın sınıfta uyguladığını ve çok başarı sağladığı belirtildi. Rehberliğin zaten sınıfta gerektiği anda yapıldığı söylendi..
Yapılan bazı anketlerin değerlendirilemediği, Bu işlerin boşa zaman israfı olduğu yönünde de görüşler bildirildi.

11. Okullarımızda “Öğretmenler Kurulunca kurulması kararlaştırılan “Sosyal kulüplere“ her öğrencinin mutlaka bir kulüp üyesi olması gerekliliği”nden, öğrenci ilgisi ve isteği göz önünde de bulundurularak, kulüp seçimlerinin demokratik kurallar içinde yapılarak listelerin ilgili kulüp danışman öğretmenlerine gönderilmesine karar verildi.
Hızır İSPİR öğrenci kulüplerini belirlerken uygulama alanı olup olmadığına çok dikkat edilmesi gerektiğini, bu konudaki yanlışların çok sıkıntılara sebep olduğunu belirtti. Ayrıca bu konudaki zaman darlığının uygulama imkânlarını imkânsızlaştırdığı da belirtildi.

12. Gündem maddesi ile ilgili olarak okullarda zümre öğretmenlerinin uyum içinde çalışması gerektiği, birbirinden kopuk yapılan çalışmaların birçok sıkıntıyı beraberinde getirdiği, sınıflar arasında oluşan seviye farklarının velilerin öğretmen tercihine yönelmesine neden olduğu, bu durumun hem okul idarelerini hem öğretmenleri, hem de öğrencileri mağdur ettiği üzerinde ortak görüş bildirildi. Zümre öğretmenlerinin paylaşımcı olmak zorunda oldukları vurgulandı.
Ayrıca bilgisayardan indirilerek yapılan zümre toplantı tutanaklarına okullardaki ilgili idarecilerin müdahale etmeleri, sağlıklı ve verimli bir çalışma yapılmasını takip etmeleri gerektiği belirtildi.

13. Kaynak kitap kullanımı konusunda söz alan ilçeden gelen öğretmenlerimiz il merkezinde kaynak kitap kullandırdığını kendilerinin bu konu ile ilgili karşılaştıkları güçlükleri dile getirdiler.
Kaynak kitap konusunda iyi bir incelemenin ardından veli görüşü alınarak evde ödev yaptırma şeklinde kullanılabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Meryem EĞRİOĞLU kaynak kitapların evde kullanılmasının öğrencinin kontrolü, yaptığı çalışmanın denetlenememesi yüzünden daha çok sınıf içi uygulamalara yer vereceğini söyledi. Teknolojinin kullanılarak mevcut başarıyı artırabileceğini söyledi.
Bazı öğretmenler özel okulların ve başarılı okulların ders kitabı ve kaynak kitapları çok kullanıp başarıya ulaştıklarını söylediler.
Fotokopi ile çoğaltılan yardımcı ders araç gereçlerinde kullanılabileceği belirtildi. Mevcut öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak maliyetinin çok olabileceği belirtildi.

14. Daha önceki yıllarda olduğu gibi okul-veli-öğretmen-öğrenci bağlamında sürekli diyalogun önemi belirtildi. Velilerin ve okul idaresinin öğrencilerdeki sıra dışı değişikliklerle ilgili olarak anında bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Velilere yapacağımız çalışmalar hakkında gerekirse sözlü sunum şeklinde toplantıların yapılabileceği hatırlatıldı.

15.TÜRKÇE derslerinde okulun ilk günlerinde çizgi çalışmalarına yeteri kadar ağırlık verilerek öğrencilerin güzel ve okunaklı bir el yazısı yazmaları için gerekli olan el becerilerini geliştirmeye gayret edileceğini belirtti.

TÜRKÇE dersi için: Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Görsel okuma yöntemleri-Grupla öğretim tekniklerinin (gösteri,soru yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması)
Türkçe dersi için özellikle sesler verilirken zaman probleminin ortadan kalkması için haftada 2 sesin birden verilebileceği söylendi. Her öğretmenin bu bağlamda kendisine bir günlük oluşturması hangi gün neyi yaptığının bir yerlere not edilmesinin faydaları üzerinde duruldu.
MATEMATİK derslerinde okulun ilk günlerinde ileri ve geri ritmik saymanın çok önemli olmasından dolayı ritmik sayma üzerinde durulacağı daha sonraki günlerde 4 işlem ile zihinden problem çözme, işlem yapma üzerinde durulmasının matematiğin temeli olduğu öğretmen tarafından söylendi.

MATEMATİK dersi için: Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Grupla öğretim teknikleri (gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması)

HAYAT BİLGİSİ derslerinde kitaplardaki konuların ve etkinliklerinin aksatılmadan düzenli bir şekilde işlenileceği ve kontrollerinin yapılacağı öğretmen tarafından söylendi.

HAYAT BİLGİSİ dersi için: Anlatım, Tartışma, Bireysel çalışma, Grupla anlatım yöntemleri ( gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması )

Yöntem, teknik ve metotlarının uygulanacağını öğretmen söyledi.

16.1. dönem için öğrencilere proje ödevi verilmeyeceği, performans ödevleri içinse öğrencilere işlenen konulara baktıkça verileceği;

2.dönem için öğrencilere daha sonra belirlenecek olan proje konularından ve performans konularının verileceği;


17. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde sınıf içi gözlemlere, performans ve proje görevlerine, sınıf içi etkinliklerde gösterdikleri başarılara göre yapılacağı söylendi.

18. Seçmeli derslerin daha sonra yapılacak olan okul zümre toplantılarında zümre öğretmenleri ile alınacak kararla belirleneceği söylendi.

19. Toplantıda söz almak isteyenler olup olmadığı soruldu. Tüm öğretmen arkadaşlarımız yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili başarı, sağlık ve iyi niyet dileklerini paylaştılar.
20.Dilek ve Temenniler bölümünde, zümre başkanı
2009–2010 eğitim - öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir


Resul KUL Hızır İSPİR
Zümre Başkanı Çay İlköğretim Okulu Müdürü


Cengiz EKŞİOĞLU
İlköğretim MüfettişiALINAN KARARLAR
1. Sınıflar fiziki açıdan eğitim öğretime hazır hale getirilecek.
2. Öğrencilere araç gereç kullanımı ile ilgili gerekli alışkanlıklar kazandırılacak.
3. Öğrenciler araştırma yapma, etkinlik, proje vb. çalışmalarla ilgili bilgilendirilecek, teşvik edilecek.
4. Öğrenci gözlem fişleri zamanında doldurulacak.
5. Ders planları müfredata ve çevre şartlarına, imkânlarına göre yapılandırılacak.
6. Öğrenci ve velilere yeni müfredatla ilgili detaylı ve anlaşılır bilgi verilecek.
7. Öğrenci velileri öğrencilerinin durumları ile ilgili belirli aralıklarla bilgilendirilecek.
8. Derslerde okullarımıza gönderilen materyaller etkin şekilde kullanılacak.
9. Okullarımızın sahip olduğu teknolojik cihazlardan azami ölçüde yararlanılacak.
10. Yardımcı kaynak kullanımı konusunda velilere telkinde bulunulmayacak. Bu konuda yönetmeliklere uygun hareket edilecek.
11. Okul rehber öğretmenleri ile birlikte yapılacak çalışmalar planlanacak. Uygulama basamağında sürekli diyalog kurulacak.
12. Zümre öğretmenleri olarak sürekli işbirliği içinde çalışmalar yürütülecek. Sık sık değerlendirme görüşmeleri yapılarak problemlerin çözümüne çalışılacak.
13. Veli toplantıları zamanında yapılacak. Veliler eğitim öğretim sürecine azami ölçüde dahil edilecek.

TAVSİYELER
1.Öğrenci kulüplerinin seçiminde çevre şartları dikkate alınmalıdır.
2.Öğrenci kulüplerinin işleyişi için ayrılan zaman yetersizdir. Kulüplerdeki öğrenci mevcutları ve zamanla ilgili yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
3.Okul idari kadroları eğitim öğretim sürecini planlamada yetersiz kalmaktadır. Bu konuda eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ve çalışma şartlarına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
4.Okullara öğrenci kayıtları yapılırken yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir.
5.Okullar arasındaki belirgin farklılıkların nedenleri araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.
6.Masa sandalye sistemi sınıf mevcutlarının fazla olması durumunda büyük probleme neden olmaktadır. Masa sıra sistemi bu konuda daha faydalı olabilir.
7.Öğrencilerin sağlık problemleri ciddi şekilde takip edilmeli ve ilgili kişilerle zaman kaybetmeden irtibata geçilmelidir.
8.Öğretmenlerin çeşitli nedenlerle derlere giremediği zamanlarda eğitim öğretimin aksamaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Dersi geçiştirmeye yönelik uygulamalar eğitimde verimi düşürmekte, öğrencilerin mağdur olmasına neden olmaktadır.
9.İlk okuma yazma programı ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi.Resul KUL Hızır İSPİR
Zümre Başkanı Çay İlköğretim Okulu Müdürü


Cengiz EKŞİOĞLU
İlköğretim Müfettişi

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 15
Kayıt tarihi : 11/09/09

Kullanıcı profilini gör http://kalkanderemem.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz