Giriş yap

Şifremi unuttum

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 30 kişi 31st Temmuz 2017, 3:13 pm tarihinde online oldu.
En son konular
» Zümre öğretmenlerle tanışma
5th Ekim 2009, 10:03 pm tarafından Admin

» 2009- 2010 Özel Eğitim zümresi
3rd Ekim 2009, 11:39 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Bilişim Teknolojileri dersi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:36 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Fen Bilgisi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:31 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Din Kültürü il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:25 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Beden Eğitimi dersi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:21 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Müzik dersi il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:19 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Görsel sanatlarl zümresi
3rd Ekim 2009, 11:16 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Matematik il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:06 am tarafından Admin


2009- 2010 Özel Eğitim zümresi

Aşağa gitmek

2009- 2010 Özel Eğitim zümresi

Mesaj  Admin Bir 3rd Ekim 2009, 11:39 am

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖZEL EĞİTİM İL ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH: 15.09.2009
SAAT : 10:00
YER : Kurtuluş İlköğretim Okulu


GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış ve yoklama
2- 2008–2009 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
3- 2008–2009 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilemeyen çalışmaların tespit edilmesi
4- Önceki döneme ait zümre toplantı tutanağının gözden geçirilmesi
5- Uygulamada karşılaşan güçlükler ile derslerin işlenişinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi
6- ******çülük konularının işlenmesi
7- Eğitim öğretimde kullanılan ve ihtiyaç duyulan materyaller
8- Kullanılan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi
9- Öğrenci başarısının arttırılması için alınacak önlemler
10- Dilek ve temenniler ve kapanışGÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMEYE GEÇİLMESİ
1- Zümre başkanı Hesna BAYRİ iyi dilek ve temennileriyle toplantıyı açtı. Yoklama yapıldı. Yazman olarak Muammer Çiçekoğlu İlköğretim Okulu Özel Eğitim Öğretmeni Murat KUŞCU seçildi


2- Kurtuluş İ.O. öğretmeni Hesna BAYRİ, daha çok öğrencilerinde gözlenen davranış problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yaptığını ve 12 öğrencisinden birini okuma bildiğini, bu geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde iki öğrenciye daha okuma öğretildiğini, fiş cümlesi yönteminden ses sistemine geçildiğini söyledi.


Muammer Çiçekoğlu İ.O.öğretmeni Murat KUŞCU, öğrencileri ile daha çok okuma-yazma, toplama, ritmik sayma, toplumsal uyum becerileri ve hayat bilgisi konuları üzerinde durduğunu, 2 öğrencisinin okuma bildiğini ve okuma bilmeyen 6 öğrencisinden üçüne okumayı öğrettiğini, okuma öğretilen öğrencilere akıcılık kazandırılmaya çalıştığını, davranış problemi olan bir öğrencisinin bu problemi üzerinde çalışmalar yaptığını, öğrencilerin sosyal etkileşim alanında özgüven becerilerinin geliştirilmesini destekleyici çalışmalar yaptığını söyledi.

Çay İ.O. öğretmeni Kıymet DULKADİROĞLU ses sistemiyle eğitim öğretime devam ettiğini, yedi öğrencisinden ikisine okuma yazma öğrettiğini, bir öğrenci mezun ettiğini, bir öğrencisini tam zamanlı kaynaştırma eğitim sistemine yerleştirdiğini belirtti.


Denizciler İ.O. öğretmeni Nurşen TUNÇ, sınıfında 11 öğrencisi olduğunu, bir öğrencisini tam zamanlı kaynaştırmaya geçirdiğini, okuma yazma çalışmaları üzerinde ağırlıklı olarak durduğunu, sınıftaki fiziksel düzenlemenin sınıfın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu, yeni kayıtlı öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle basit düzeyde toplama ve çıkarma işlemleri üzerinde durduğunu, kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişi hızlandırıcı nitelikte ve çoklu zeka kuramını da içine alan video sunumları yaptığını ve bu çalışmalardan çok verim aldığını belirtti.3- Murat KUŞCU, bilgisayarda klavye kullanımı öğretimi üzerinde durmak istediğini, fakat öğrencilerine bu beceri öğretimini gerçekleştiremediğini belirtti.

Hesna BAYRİ Sınıfın fiziksel düzenlemesiyle ilgili bir takım düşünceleri olduğunu, fakat maddi olarak bunu karşılayabilecek durumda olmadıkları için gerçekleştiremediklerini belirtti.

4- 2008-2009 eğitim öğretim yılının zümre toplantı tutanağı okundu, incelendi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar konusunda görüşler paylaşıldı.


5- Murat KUŞCU, ders amaçları ve ders programlarının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda, öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek, yeterlilik, hazırbulunuşluluk ve performans düzeylerine uygun bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Nurşen TUNÇ, sınıfta değişik türde gruplar bulunduğunu ve ders planlarının bu grup seviyelerine göre hazırlanması gerektiğini, bunun yanı sıra öğrenciler için hazırlanan eğitim programlarının her öğrenci için bireyselleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kıymet DULKADİROĞLU, sınıfta birden fazla düzey grubuna sahip öğrencinin olmasının, plan hazırlama ve ders işleme aşamasında önemli bir engel teşkil ettiğini söyledi. Hesna BAYRİ, sınıflarda farklı düzeye sahip olan öğrencilerini bulunmasının derslerden elde edilen verimi düşürdüğünü ve bu durumun zaman yönetimi açısından büyük bir sorun olduğunu dile getirdiler.

6- Toplantıya katılan öğretmenler, görsel materyalleri kullanarak ******çülüğün kazandırılması konusunda birtakım çalışmalar yaptıklarını, ******’ün hayatını temel bilgilerle vermeye çalıştıklarını belirttiler.

7- Toplantıya katılan öğretmenler sınıfları için kaynak kitap bulmakta güçlük çektiklerini, yeterli materyallerinin olmadığını, mevcut materyallerini kendilerinin hazırladıklarını ve kaynak olarak ilköğretim 1, 2, 3. sınıf, okul öncesi dönem ve basit hikaye kitaplarını kullandıklarını söylediler.

8- Nurşen TUNÇ, tümevarım yöntemini kullandığını belirtti. Sınıflarda sık tekrarlara yer verilmesi gerektiğini ve model olma yönteminin etkili bir şekilde kullanılması gerektiğinden bahsetti. Hesna BAYRİ, tümevarım yöntemini kullanılması yoluyla, örencilerin okumaya geçişin daha kolay olacağını belirtti. Kıymet DULKADİROĞLU, tümdengelim ve tümevarım yöntemlerini birlikte kullandığını, matematik dersinde görsel içeriği zengin olan materyaller kullanmanın öğrenmede kalıcılığı arttırdığını söyledi. Bunun yanı sıra branş öğretmenlerini dersler girmesinin öğrenciler için çok daha faydalı olduğunu belirtti. Özellikle toplumsal uyum becerileri alanında fiziksel yardım, sözel ipucu ve model olma yöntemlerine sık başvurduğunu belirtti. Murat KUŞCU, tümevarım yönteminin kullanılması gerektiğini, bununla birlikte öğrencinin ihtiyacı olan yardım türünün işlenen konuya göre en az kısıtlayıcılık ilkesine ve öğrencinin bağımsız yaşam becerilerini öğrenmesine geçişin kolay sağlanabilmesine uygun olması gerektiğini söyledi. Sonuç olarak; öğrencilerin performans düzeylerine ve becerinin içeriğine göre tümevarım-tümdengelim, sözel ipucu, model olma, kısmi fiziksel yardım, tam fiziksel yardım, açık anlatım, soru-cevap, ödül-ceza, eş zamanlı ipucu öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması kararlaştırıldı.


9- Öğrenci başarısının arttırılması için belirlenen eğitim programının kararlı bir şekilde uygulanması, öğrencilerin performans düzeyine göre bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, öğrencilere özgüven becerilerinin kazandırılması, ayrıca okul – aile işbirliğinin arttırılması, okulda, okul idaresi-rehberlik servisi-özel alt sınıf öğretmeni arasında eşgüdümlü bir çalışma yürütülmesi gerektiği, bununla birlikte okulda verilen eğitimin evde desteklenmesi amacıyla velilerin bilgilendirilmesi konusunun önemli olduğu belirtildi.

ZÜMRE BAŞKANI VE ÖĞRETMENLERCE BAŞKA GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri (ikinci bölüm, madde 26-1’in “a” bendi, ikinci bölüm, Yönlendirme, Yerleştirme ve İzleme’nin ikinci maddesinin “b” ve “f” bendi, ikinci kısmın, birinci bölümünün, sekizinci maddesinin, “d” bendi) incelendi. İlgili maddelerde: özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin İKİNCİ BÖLÜMünde yer alan “Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları” ile ilgili olarak MADDE 26 - 1’in “a” bendinde; “Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.” ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin İKİNCİ BÖLÜM’de yer alan ve “Yönlendirme, Yerleştirme ve İzleme” kısmında, “Yerleştirme” başlığı adı altında verilen bölümün ikinci maddesinin “b” ve “f” bendinde, “Yerleştirme, bireylerin yetersizlik türü ve derecesi, tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansı, eğitim ihtiyaçları ile ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılır.” ve “Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.” ibareleri bulunmaktadır. Toplantıya katılan öğretmenler, görevli oldukları özel alt sınıfların yapısının, ilgili özel eğitim maddelerine uymadıklarını belirttiler.

Yeni yönetmeliğe uygun program kitabı temin etmekte güçlük çektiklerini belirttiler.

ALINAN KARARLAR:

¬*Okuma yazma öğretiminin ağırlıklı olarak ses sistemiyle kavratılmaya çalışılmasına,

*Etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak ve becerilerin öğrencilere kazandırılması aşamasında kullanılacak olan yöntemlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına,

*Eğitim ortamında görsel materyallere ağırlık verilmesine,

*Öğrencilerin performans düzeyine göre bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasına,

*Öğrencilere özgüven becerilerinin kazandırılması, ayrıca okul – aile işbirliğinin arttırılması, okulda, okul idaresi-rehberlik servisi-özel alt sınıf öğretmeni arasında eşgüdümlü bir çalışma yürütülmesi ve bununla birlikte okulda verilen eğitimin evde desteklenmesi amacıyla velilerin bilgilendirilmesine,

*Öğrenci başarısının arttırılması için belirlenen eğitim programının kararlı bir şekilde uygulanmasına karar verildi.


10- Zümre başkanı Hesna BAYRİ, verimli bir eğitim-öğretim geçirilmesi dilek ve temennileri ile toplantıyı kapattı.

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 15
Kayıt tarihi : 11/09/09

Kullanıcı profilini gör http://kalkanderemem.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz