Giriş yap

Şifremi unuttum

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 30 kişi 31st Temmuz 2017, 3:13 pm tarihinde online oldu.
En son konular
» Zümre öğretmenlerle tanışma
5th Ekim 2009, 10:03 pm tarafından Admin

» 2009- 2010 Özel Eğitim zümresi
3rd Ekim 2009, 11:39 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Bilişim Teknolojileri dersi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:36 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Fen Bilgisi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:31 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Din Kültürü il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:25 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Beden Eğitimi dersi zümresi
3rd Ekim 2009, 11:21 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Müzik dersi il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:19 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Görsel sanatlarl zümresi
3rd Ekim 2009, 11:16 am tarafından Admin

» 2009- 2010 Matematik il zümresi
3rd Ekim 2009, 11:06 am tarafından Admin


2009- 2010 Fen Bilgisi zümresi

Aşağa gitmek

2009- 2010 Fen Bilgisi zümresi

Mesaj  Admin Bir 3rd Ekim 2009, 11:31 am

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİZE İLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ : 15.09.2009
TOPLANTI YERİ : Fen ve Teknoloji Sınıfı
TOPLANTI SAATİ : 1000
KARAR NO : 1

GÜNDEM :

1. Açılış ve yoklama
2. Zümre başkanı ve yazman seçimi.
3. Öğrencilerin ****** İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda, vatanına ve milletine yararlı insanlar olarak yetiştirilmesi için yapılması gerekenler. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun(Genel Amaçlar Madde :2) okunması
4. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanaklarının incelenmesi.
5. T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı müfredat reformu çerçevesinde “Fen Dersleri Özel İhtisas Komisyonu” tarafından hazırlanan İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programının incelenip değerlendirilmesi.
6. ******çülük konularının, belirli gün ve haftaların ders konularına alınması ve derslerde işlenmesi.
7. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler.
8. Ders araç,gereçlerinden,Laboratuar ve Bilgi Teknolojisi Sınıfından nasıl faydalanılacağının belirlenmesi.
9. Öğrenci başarısını arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi,öğrenci velileriyle ilişkiler.
10. 2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılı yıllık planların yapılmasında dikkat edilecek hususlar.
11. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği.
12. 2009-2010 Eğitim–Öğretim yılı İlköğretim öğrencilerine yönelik “Bu Benim eserim” Proje Çalışması.
13. 2008-2009 SBS sonuçlarının değerlendirilmesi.
14. Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesi,ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı.
15. Projeler ve performans görevlerinin seçimi ve değerlendirilmesi.
16. Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR

1- 2009 - 2010 Eğitim-Öğretim yılı Fen ve Teknoloji dersi il zümre toplantısı ekli listede isimleri ve
imzaları bulunan Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile İlköğretim Müfettişi Hanefi BAL ve Denizciler İlköğretim okulu Müdürü Ersin BEKİROĞLU’ nun katılımıyla “Kurtuluş İlköğretim Okulu” Fen ve Teknoloji sınıfında yapıldı.
2- Zümre başkanlığına Vakıflar İlköğretim okulu Fen ve Teknoloji öğretmeni Osman Cihan İNCE yazmanlığa Dörtyol Ş.H.S. İlköğretim Okulundan Volkan ÇETİN oybirliği ile seçildiler.

3-10.06.1983 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Genel Amaçlar Madde :2)
Hülya AYGÜN tarafından okundu.

I. Genel Amaçlar
Madde 2.
Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;
1. ****** inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan ****** milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;


3. İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek,gerekli bilgi,beceri ve davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak;öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı,seçkin bir ortağı yapmaktır.

4-2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı zümre toplantısı karar tutanakları Meral AYDIN tarafından okundu. Bu toplantılarda alınan diğer kararlar incelendi.Alınan kararlarda uygulanamayan hususların olmadığı görüldü.
Meral AYDIN ; geçen yıl zümrede alınan kararların büyük ölçüde gerçekleştirildiğini ve başarılı bir yıl geçirildiğini ifade etti.

5- Necdet DOĞRUOL ;Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı iki ana bölümden oluşmuştur.
• Programın Temelleri : Bu bölümde programın vizyonu, teknoloji boyutu, öğrenme,öğretme ve
değerlendirme ile ilgili ilkeler.
• Öğrenme Alanları ve Üniteler : 6., 7 ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji kazanımları, öğrenme-öğretme
değerlendirme için etkinlik önerileri ve açıklamalar sunulmuştur.

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve Teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.Fen ve Teknoloji okuryazarlığı için 7 boyut düşünülebilir:
Fen bilimleri ve teknolojinin doğası,
Anahtar fen kavramları,
Bilimsel Süreç Becerileri (BSB),
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri (FTTÇ),
Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler,
Bilimin özünü oluşturan değerler,
Fen’e ilişkin tutum ve değerler.

İbrahim RAKICI ; 8. sınıf müfredatının içeriği alt sınıfların devamı niteliğindedir.6. ve 7. sınıfta daha basit şekilde verilen konular 8. sınıfta biraz daha ayrıntıya girerek anlatılmıştır. Geçen seneki 8. sınıfların müfredatı ile karşılaştırıldığında yeni müfredat,öğrenci seviyesinde ve konu dağılımı için zaman yeterli program öğrenci merkezli eğitime yöneliktir.8. sınıflar geçen seneden yeni müfredatı işlemeye başladıkları için bu eğitim-öğretim yılında yabancılık çekmediler. 6. sınıfta temelini aldıkları konular daha ayrıntılı olarak işlendi..Bunun yanında ilk kez karşılaştıkları hücre bölünmeleri,kalıtım,basınç,sıvılarda kaldırma kuvveti gibi konularda öğrencilerde merak uyandıracak nitelikteydi. Ders öncesi hazırlık amacıyla öğrenciye verilen konu ile ilgili araştırma çalışmaları öğrencilerin yabancı olmadıkları konularda olduğundan ve konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrendikleri için araştırma yapan öğrenciler açısından daha zevkli oldu. Ancak velilerin yeni programla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaması nedeniyle öğrencilerimizden bazıları aile desteği alamadığından ders dışında araştırma yapmak için yeteri kadar imkan bulamadılar.Öğretmen klavuz kitaplarında Fen ve Teknoloji Programı’nın vizyonundan, Fen Bilgisi derslerinin niçin Fen ve Teknoloji dersleri olarak değiştirilmesinin gerekçelerinden, bilimin doğası, Fen Teknoloji okuryazarlığı ve öğrenme alanlarından bahsedilerek, yeni programda öğretmenin değişen rolü,öğrenme ortamları ve yeni programın benimsemiş olduğu öğrenme-öğretme yaklaşımları hakkında öğretmen ve öğretmen adayları bilgilendirilmiş ve bu yaklaşımlarla ilgili örnek etkinliklerle destek sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Fen ve Teknoloji öğretiminde alternatif ölçme ve değerlendirme ile bilgi verilen çeşitli ölçme araçları ile birlikte sunulmuştur.Kitapta yeni öğretim programına niçin ihtiyaç duyulduğu, program geliştirme sürecinde nasıl bir yol izlendiği, yeni sistemde öğretmenlerin görevlerinin neler olduğu, içeriğin nasıl değiştiği, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.Öğrenci ders ve çalışma kitaplarında;öğrencilerdeki keşfetme arzusunu harekete geçirme,öğrencilerin doğada var olan mükemmel dengeyi daha yakından tanımaları ve yaşadığımız dünya hakkında fikir üretmelerinin amaç edinildiğini ifade etti.
GENEL OLARAK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1- Araştırmayı seven öğrenciler için zevkli ancak öğretmen merkezli eğitime alışmış çocuklar için adapte olması oldukça zor olduğu görülmüştür.
2- Velilerin yeni programla ilgi olarak yeteri kadar bilgilendirilmiş olmamaları .öğrencinin evden gereken desteği alamamasına neden olmaktadır.
3- Ders kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarının basım kalitesi ile ilgili eksiklikler nedeniyle çabuk dağılması kullanımı zorlaştırmaktadır.

6-Süleyman ÖZAY ;
Fen ve Teknoloji dersinde ******çü düşünce esastır; bu yüzden yeri geldiğinde konunun işlenişine göre, ******’ün söz ve düşüncelerine yer verilmesine, 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan ******çülük konularının uygun şekilde
7. ve 8. Sınıflar için sadece 8. Sınıflarda yıllık plana alınmasını ve ilk üniteden önce konu olarak işleneceğini söyledi.
Fen ve Teknoloji dersinde üzerinde duracağımız özdeyişler belirlenerek yıllık ders planında belirtilmesini, konuların uygunluğu geldiğinde gerekli açıklamaların yapılmasını ve önemle üzerinde durulması gerektiğini belirtti.2518 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen kurallar, hedef ve davranışlar doğrultusunda yıllık planlarda ******çülük konularına yer verileceğini ifade etti.
DERS: Fen ve Teknoloji
Hedefler-Davranışlar KONULAR AÇIKLAMALAR
Hedef: ******’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme

Davranışlar:
1.Akılcı ve bilimsel davranışın önemini açıklama
2. Bilimin hayatımızdaki yerini ve önemini açıklama
3. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklama
4.Bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığını örneklerle açıklama
5. ******’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verme
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN KONULAR
• Akılcılık ve bilime verilen önem
• Akılcı ve bilimsel davranışın önemi
• Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi
• Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık
• “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” Fen ve teknoloji dersi öğretim programında ve ders kitabının birinci ünitesinin başlangıcında, bu hedef ve davranışları kazandırmaya yönelik bir giriş kısmına yer verilecektir.
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN
ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU
SINIF ATATÜKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR ÖĞRENME ALANI /ÜNİTE DESR KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR
6 1.Davranışlarının Toplum hayatındaki Önemini Kavrayabilme
AÇIKLAMA
Toplumda davranışların önemini açıklayarak, dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğu değerlendirilecek, toplumdaki iş bölümüne örnekler verilecektir.
Dayanışmanın milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği açıklanarak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemi vurgulanacak, ******’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem örneklerle açıklanacaktır. Canlılar ve Hayat / Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Açıklama
1.7. Hücre-doku-organ-sistem- organizma
İlişkisini açıklarken, ******’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem ile İnsanlar arasındaki dayanışma örnekleri vurgulanır
6 2.******’ün insan sevgisi ve evrensellik konusunda görüşlerini kavrayabilme
AÇIKLAMA
******’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşleri açıklanacaktır. Canlılar ve Hayat / Vücudumuzdaki Sistemler 2.7. ******’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşlerine örnekler verilir.
7 1. ******’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.
AÇIKLAMA
******’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem belirtilerek, ******’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecek. Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket 3.6. ******’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine yer verilir.
2. ******’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme
AÇIKLAMA
******’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek, ******’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir. Canlılar ve Hayat / İnsan ve Çevre 1.12. ******’ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir.
8 1. ******’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi kavrayabilme
AÇIKLAMA
Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki belirtilerek, bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığı örnekler açıklanacaktır.
******’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verilecektir.
Madde ve Değişim / Maddenin Halleri ve ısı 4.7. ******’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemini açıklar.

Yukarıdaki konular dışında, Milli ve Mahalli bayramlarımıza da gün ve hafta olarak yıllık planlarda yer verilmesine karar verildi. Ayrıca hafta ya da günün önemi derslerde de dersin mantığına uygun olarak açıklanmaya çalışılacak.

2504 sayılı tebliğler dergisinden ******çülük konularının müfredatın gerekli yerlerinde işlenmesine aynı zamanda 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinin denk geldiği haftalarda sınıflar seviyesinde günün anlam ve önemi ile ilgili konuların işlenmesine karar verildi.

7- Mustafa DEMİR;
Derslerin işlenişinde konu özelliklerine ve sınıf ortamında her seviyede öğrenci olduğu dikkate alınarak anlatım, soru-cevap, çizim, tartışma,buluş yoluyla öğrenme,iş birlikli öğrenme,araştırma yoluyla öğrenme,problem çözme, örnekleme, not tutturma, uygulama, deney yöntemlerinin etkili olarak kullanılması,drama,altı düşünme şapkası,kavram haritaları ile her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması,geç anlayan öğrencilerin tahtaya kaldırılması, deneylerden sonra gözlenen sonuçların öğrenciden istenmesi ve doğru sonuçların kaydedilmesi görüşleri benimsendi.Konu işlenirken konuların önemine göre öğrenci merkezli ve öğrencilerin aktivitelerini ve işlerliğini arttırıcı metotların faydalı olacağını ifade etti.
Aşağıda belirtilen konu ve yöntemler örnek olarak alınabilir.
• 6. Sınıf, Hayvanlarda Büyüme Üreme ve Gelişme konusunda soru-cevap yöntemi
• 6. Sınıf Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme-Organik Tarım konusunda Altı şapka yöntemi
• 7. Sınıf Maddenin Yapısı ve özellikleri-Bileşik Oluşturma konusunda Buluş yoluyla öğrenme
• 7. Sınıf İnsan ve Çevre-Çevre Sorunları konusunda Araştırma yoluyla öğrenme
• 8. Sınıf Asitler-Bazlar konusunda beyin fırtınası
• 8. Sınıf Ergenlik Dönemi Araştırma-sunu

8- Yasemin GEÇKİN;

Öğrencilerin Ders Kitabı’da yer alan “Güvenliğimiz İçin”bölümünü dikkatle okumaları etkinlikler sırasında burada yapılan uyarıları dikkate almaları sağlanmalıdır.
Laboratuarın her zaman temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra laboratuarın bütün gaz,elektrik ve su tesisatları kontrol edilmelidir.
Kimyasal maddelerin dökülüp sıçramalarına ve yangınlara karşı alınacak önlemler ve ilk yardım kuralları öğrencilerin görebileceği bir yere asılmalı, öğrencilerin bu kuralları öğrenerek gerekli önlemler almaları sağlanmalıdır.
Öğrencilerin etkinliklerde zamanı uygun kullanarak çalışmaları sağlanmalıdır.
Ders Kitabı’nda etkinliklerde verilen uyarı işaretlerine dikkat edilerek gerekli işlemler yapılmalı ve öğrencilere örnek olunmalıdır.Aksi taktirde öğrenciler bu uyarıları dikkate almayabilirler.
Öğrencilerin sağlık durumları öğrenilmeli ve çeşitli kimyasal maddelerden etkilenen öğrenciler varsa;onların o öğrenciler için izleyici olmaları sağlanmalıdır.
Öğrencilerin;sürekli olarak kendilerinin ve çevresindekilerin güvenliğini gözetmesi sağlanmalıdır.

Derya DEMİRCİ;
Derslerde kullanılacak olan laboratuar malzemelerinin tamamının kullanım şekillerini ele alan kursların il çapında düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

9-
2009-2010 Eğitim - Öğretim Yılında başarının artırılması için, aşağıda sıralanan önlemlerin alınması ve uygulanması kararlaştırılmıştır.
Volkan ÇETİN;
• Öğretmen ve veli görüşmesi yapılmalıdır.
• Aile çocuğunun bir gününü nasıl geçireceğini programlamalıdır. Bu programı yaparken ders,rehber
ve sınıf öğretmeninden yardım alabilir.
• Okullarda yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları açılmalıdır.
• Sınıf içinde de sorulan bir soruya tahtanın büyüklüğüne göre; Birden fazla öğrenci kaldırılmalıdır.
Kaldırılan öğrencilerin aynı seviyede olmamasına dikkat edilmelidir.
• Bir hafta içinde her öğrenciye muhakkak söz hakkı verilmelidir.
• Öğrencilere ve velilere Fen ve Teknoloji dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır.
• Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir.
• Ders öncesi bir ön hazırlık yapılmalıdır.
• Öğrencinin eğitiminden sadece öğretmen ve okul sorumlu tutulamaz. Ailelerimizde çocuklarından
sorumludurlar. Çocuklarının çalışma zeminin ve zamanını onlar tespit edip kontrol edeceklerdir.
• Oyun oynamak çocukların hakkıdır. Ancak ;oyun adı altında çocuklar zamanlarının tamamını sokakta
geçiremez.Öğrencinin zamanı da planlanmalıdır.Çocuğumuz ne zaman oyun oynayacağını ve oyunun ne zaman biteceğini bilmelidir.
• Sınıf içinde dersler çok iyi şekilde dinlenmelidir.
• Yazılı sorularında kısa cevaplı ve her öğrencinin yapabileceği 45 puanlık soru olmalıdır. Öğrenci
seviyesine uygun soru sorulmalıdır.
• Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkan verilmelidir.Alıştırmaları yaparken;tahtaya kalkma
alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmeli ve hangi soruyu yapacağı önceden söylenmelidir.Bu öğrencilere sorular basitten zora doğru olmalıdır.
• Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Konular
öncesi hazırlık soruları ile Öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlar.
• Çalışamayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir.
• Öğrencilere her dersten sonra muhakkak konu pekiştirici veya gelecek konulara hazırlayıcı
verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı ,usandırıcı olmamalıdır.Aksine teşvik edici olmalıdır.Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.
• Öğrencilere test çalışmaları yaptırılmalıdır.

10- 6., 7. ve 8.sınıflarda ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük plan yapılmayacağı ,öğretmen kılavuz
kitabından yararlanılacağı kararlaştırıldı.

11- Arzu KAYGUSUZ;
Kazanımların pekiştirilmesi için disiplinler arası işbirliği çok önemli olduğunu,
Matematik öğretmenleriyle dört işlem, oran-orantı, denklem kurma,karekök alma,grafik yorumlama konularında,
Türkçe öğretmenleriyle güzel yazma,okuma,okuduğunu anlama ve ifade etme konularında ;
Görsel sanatlar öğretmenleriyle şekil çizimi ;
Teknoloji ve tasarım öğretmenleriyle hazırlanan projeler konusunda işbirliğine gidilmesinin uygun olacağını ifade etti.

12- Osman İNCE tarafından 08-09-2009 tarih ve 2298 sayılı MEB. EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( EARGED ) Proje çalışması konulu yazı okundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve TUBİTAK işbirliği
ile yapılan “Bu Benim Eserim” İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve fen Bilimleri Proje Çalışmasına 2009-2010 Eğitim–Öğretim yılında her okulun en az bir Fen Bilimleri projesi ile katılması konusunda görüş birliğine varıldı.

13- Osman CİHAN İNCE;
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2008-2009 SBS DEĞERLENDİRMES
SINIFLAR TÜRKİYE ORTALAMASI RİZE İLİ ORTALAMASI
6.SINIF 6.39 NET 6.53 NET
7.SINIF 5.29 NET 5.64 NET
8.SINIF 5.25 NET 5.52 NET

2008-2009 SBS sonuçlarına göre fen ve teknoloji dersinin il bazında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

6-SINIF
Sorular müfredata uygundur. Soruların tamamında kullanılan kazanımlar 6.sınıf müfredatından oluşmuştur.
Soruların dili yalın ve anlaşılır. Sorular kuruluş ve içerik açısından SBS'ye uygundur. Bu eğitim açısından oldukça olumlu bir yaklaşımdır.Yeni uygulamaya başladığımız yapılandırmacı yaklaşımın başarılı bir yansıması olmuştur. Her ünitedeki konuların sorgulanması açısından soru sayısı arttırılmalıdır. A kitapçığının Fen ve Teknoloji 2,4,5 ve. 11. sorular eleyici nitelikte sorular oldu.

7-SINIF
7.sınıf SBS soruları geçen yılki sorularla karşılaştırıldığında soruların zorluk dereceleri aynı.Sorular arasında konu benzerlikleri de var. Yani durgun elektrikten ve kırılmadan geçen yıl da soru vardı bu yıl da var. Sorular oldukça kaliteli. A kitapçığı 4.soruda “ Bir elektrik devresindeki ampullerin ışık verme süresi ”ders kitabında anlatılmadığı halde doğrudan bir kazanımı olmamasına rağmen sorgulanmıştır. Ancak bu sorunun bir benzeri MEB yayınları 7.sınıf ders kitabının 125. sayfasında 2.soru olarak sorulmuştur.A kitapçığının Fen ve teknoloji 3. ve 4. sorular eleyici nitelikte sorular oldu.

8-SINIF
Fen ve teknoloji: Sorular müfredata uygun hazırlanmıştır. Soruların tamamında kullanılan kazanımlar 8.sınıf müfredatından oluşmuştur. Soruların dili yalın ve anlaşılır. A kitapçığının Fen ve teknoloji 13. ve 14. sorular eleyici nitelikte sorular oldu.
Sınavlarda sorulan sorular ders kitabındaki ünite sorularının ya aynısı yada çok küçük değişiklikler var.

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6,7 VE 8. SINIFLAR SBS SINAV SORULARININ ANALİZİ.

FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
BİLGİ
YORUM
GÖRSEL DİĞER
Grafik,tablo..

6-SINIF
6
5
5
12
4
13
3

7-SINIF
7
5
6
13
5
11
7

8-SINIF
8
6
6
13
7
12
8

14- İlköğretim yönetmeliğinin 32 ve 35.maddeleri Volkan ÇETİN tarafından okundu.
İlköğretim Yönetmeliği madde : 32 “Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir.”

Ölçme ve değerlendirme yapmak amacıyla geleneksel ölçme araçlarının yanında (yazılı sınav,çoktan seçmeli,eşleştirmeli,kısa cevaplı testler vb.) yanında proje,öğrenci ürün dosyası,performans görevi,akran/öz değerlendirme vb. yöntemlerde kullanılacaktır.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesine göre “ Her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlar.” denilmektedir.Performans görevleri öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır.Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen,öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da görevden oluşur.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. maddesinde, “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders ya da derslerden bireysel yada grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar.” denilmektedir.Öğrenciler istedikleri taktirde farklı derslerde ya da aynı derste birden fazla proje hazırlayabilir.Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı,6-8. sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir.Projeler ilgili branş öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.
Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı ; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilecektir. Böylelikle öğrencilerin sınav dönemleri itibariyle değil, dönem başından o ana kadar işledikleri tüm konulara hazır olmaları sağlanacaktır.

Öğrenci seviyesine uygun basitten karmaşığa doğru soruların hazırlanmasına , sorular hazırlanırken; cevabının sorunun içinde olmamasına çelişkiye düşürücü ve yanıltıcı sorulardan sakınılmasına karar verilmiştir.
Fen ve Teknoloji dersi haftalık ders saati üçün üstünde olduğu için her dönem 3 yazılı sınav ve bu sınavlardan en az birinin ortak yapılması kararlaştırıldı.
Öğrencilerin girecekleri SBS dikkate alınarak yapılacak yazılı değerlendirmelerin formatı; boşluk doldurma, eşleştirme, kavram haritası, balık kılçığı, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve klasik soru şeklinde olmasına karar verildi.

Fen ve Teknoloji Dersinde yapılacak yazılı değerlendirmelerin;
1.Dönem;
1.YAZILI ; KASIM AYI 1.HAFTA
2.YAZILI; ARALIK AYI 1.HAFTA
3.YAZILI; OCAK AYI 1.HAFTA

15. Osman Cihan İNCE ; Performans görevleri ve projeler değerlendirilirken Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.12.2006 tarih ve 2006/95 ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 16.04.2009 tarih ve 2009/37 no.lu genelgeleri dikkate alınmıştır. “ Projeler,öğrencilerin kendini tanımasına ve keşfetmesine yardımcı olan,bilimsel süreç becerilerini kazandıran ve geliştiren,öğrencinin ilgi alanına giren konulardan tercih edilen ve bundan dolayı istediği ders ve derslerden seçilen çalışmalardır. Performans görevleri ise dersteki eğitim öğretim faaliyetleri sonucunda öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini gözlemlenebilir kılarak değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalardır.” Performans görevleri ve projeler salt not vermek için kullanılmamalı,amacın sadece değerlendirme değil beceri kazandırma da olduğu unutulmamalıdır.Bu nedenle çalışmalarda zamanında ve etkili geri bildirime ağırlık verilmelidir.Bu nedenle dereceli puanlama anahtarlarının sürecide değerlendirmek amacıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Proje görevleri 2300 sayılı tebliğler dergisinde yer alan yönetmeliğe göre Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftası öğrencileri isteklerine uygun olarak dağıtılacaktır; Nisan ayının son haftası veya Mayıs ayının ilk haftası geri toplanacaktır. Görevlerin hazırlanması aşamasında öğrencilerle görüşmeler yapılıp rehberlik edilecek ve her görüşme tutanak altına alınacaktır.

6. SINIF PROJE KONULARI

• Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması
• Hayvansal Hücre Çeşitlerinin Araştırılması,
• İnsanda Gelişme Dönemleri,
• Ergenlik Dönemi ve Karşılaşılan Sorunlar,
• Çiçekli Bitkinin Hayat Döngüsü,
• Organik Tarımın İnsanlık İçin Önemi,
• Bileşke Kuvvet,Kuvvetler İş Başında;
• Yerçekimi Kuvveti,
• Dinamometre Yapımı,
• Atomun Yapısı,
• Maddeyi Oluşturan Tanecikler,
• Molekül Modeli Yapımı,
• Maddenin Halleri,
• Basit Elektrik Devresi,
• İletken ve Yalıtkan Maddeler,
• Basit Reosta Modeli,
• Teknolojik Gelişmelerin Dolaşım Sistemi İle İlgili Hastalıkların Tedavisinde Kullanımı,
• Isının Yayılma Yolları, Isı Yalıtımının Teknolojik Önemi,
• Yansıma Kanunları,
• Yankı Olayı,
• Bilim ve Teknolojide Sesin Yansıması Olayından Yararlanılması,
• Periskop Modeli,
• Madenlerin Teknolojik Hammadde Olarak Önemi,
• Erozyon Olayı.


7. SINIF PROJE KONULARI

• Yediğimiz Besinlere Ne Olur ?
• Besinler ve İçerikleri,
• Böbrekler Kanı Nasıl Temizler,
• Sindirim Sisteminin Sağlığını Nasıl Koruyalım,
• Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler,
• Beynin Çalışması ve Bölümleri,
• Yaylar ve Özellikleri, Yaylar Esnekliliğini Kaybeder mi?
• Dinamometre Tasarımı ve Yapımı,
• Bir Kuvvet Hangi Durumlarda İş Yapar?
• Kinetik ve Potansiyel Enerji Nelere Bağlıdır?
• Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu,
• Cisimler Nasıl Elektrik Kazanırlar?
• Elektroskop Tasarımı ve Yapımı,
• Yıldırımdan Korunma Yolları,
• Direnç-Akım-Gerilim İlişkisi,
• Atom Modeli Tasarımı ve Yapımı,
• Bileşikler ve Özellikleri,
• Çözünme ve Çözünmeye Etki Eden Faktörler,
• Işık Maddeleri Isıtabilir mi?
• Renkli Işık Nasıl Oluşur?
• Gökkuşağı Yapalım,
• Çevremizde Hangi Canlılar Yaşıyor,
• Yıldızlarla Gezegenleri Nasıl Ayırt Edebiliriz ?


8.SINIF PROJE KONULARI

• Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
• Mitoz ve Mayoz Bölünme
• DNA’nın Yapısı ve Kromozomlar,
• Kalıtım ve Kalıtsal Hastalıklar,
• Kök Hücreler,
• Genetik Kopyalama,
• Biyoteknoloji Alanındaki Son Yenilikler,
• Akraba Evliliğinin Sonuçları,
• Mitoz Bölünme Safhaları,
• Adaptasyon ve Evrim,
• Kuvvet ve Hareket,
• Bazı Cisimler Neden Yüzer,
• Maddenin Yapısı ve Özellikleri,
• Kimyasal Bağlar,
• Kimyasal Denklemler ve Denkleştirme Yolları,
• Kimyasal Olaylar ve Çevreye Yararları,
• Asitler,Bazlar ve Tuzlar,
• Ses ve ses Dalgaları,
• Maddenin Halleri ve Isı,
• Canlılar ve Enerji İlişkileri,
• Yaşamımızdaki Elektrik,
• Enerji Dönüşümü,
• Besin Zinciri, Madde Döngüleri,
• Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm,
• Maddenin Halleri ve Isı Alış-Verişi,
• Elektromıknatıs Yapımı,
• Elektrik akımının Manyetik Etkisi,
• Doğal Süreçler,
• Evren ve Dünya’mız Nasıl Oluştu?
• Yerkabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri.

I-YARIYIL PERFORMANS GÖREVLERİ
6.SINIF
PERFORMANS GÖREVLERİ

1. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Görevin Son Sunum Tarihi : 30.10.2009)
“Canlılarda Üreme,Büyüme ve Gelişme”ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Canlıların Hayat Döngüsü Poster Çalışması.
Başkalaşım Geçiren Hayvanlar Poster Çalışması.
Hormonsuz Bitkiler : Organik Tarım
Çiçek Modeli Yapalım
İnsanda gelişme dönemleri
Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar


2. Ünite: Kuvvet ve Hareket (Görevin Son Sunum Tarihi : 26.11.2009)
“Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Kütle Çekim Kuvveti ve Gelgit Olayı
Dinamometre Yapalım
Bileşke kuvvet
Yerçekimi kuvveti


3. Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı (Görevin Son Sunum Tarihi : 30.12.2009)
“Maddenin Tanecikli Yapısı “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Maddelerin yapısı hakkında kim ne demiş
Maddelerin Tanecikli Yapısı Modelleri
Molekül modeli Yapalım
Güneş enerjisi ile çalışan araba yapalım
Atomun yapısı

4. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik (Görevin Son Sunum Tarihi : 14.01.2010)
Yaşamımızdaki Elektrik”ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Elektrik çarpmalarına karşı alınacak tedbirler (sunu)
İletken ve Yalıtkan Maddeler Poster çalışması.
Reosta Yapalım
Basit bir termostat yapalım
Basit elektrik devresi maketi.
7.SINIF
PERFORMANS GÖREVLERİ

1. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler (Görevin Son Sunum Tarihi : 30.10.2009)
“Vücudumuzdaki Sistemler “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Sindirim Sistemi Modeli
Boşaltım Sistemi Modeli
Göz Kusurları ve Düzeltme Yolları(Poster)
Duyu Organları İle İlgili Bulmaca Hazırlama.
Organ bağışının önemi(sunu)


2. Ünite: Kuvvet ve Hareket (Görevin Son Sunum Tarihi : 26.11.2009)
“Kuvvet ve Hareket “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
İş ve Enerji (Sunu)
Enerji dönüşümleri (Poster)
Basit Makineler (Maket)
Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri.


3. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik (Görevin Son Sunum Tarihi : 14.01.2010)
“Yaşamımızdaki Elektrik “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Yaşamımızdaki Elektrik (Sunu)
Seri ve Paralel Bağlama (Maket)
Devre Elemanları (Poster)
Elektroskop Modeli
Reosta Modeli
8.SINIF
PERFORMANS GÖREVLERİ

1. Ünite: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım (Görevin Son Sunum Tarihi : 30.10.2009)
“Hücre Bölünmesi ve Kalıtım “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım (Sunu)
DNA Modeli.
Mitoz ve Mayoz Bölünme (Poster)
Genetik Kopyalama(Klonlama) Modeli.

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket (Görevin Son Sunum Tarihi : 26.11.2009)
“Kuvvet ve Hareket “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Kaldırma Kuvveti (Sunu)
Hacimleri Aynı,Yoğunlukları Farklı Cisimlere Uygulanan Kaldırma Kuvveti Modeli.
Hacimleri Farklı,Yoğunlukları Aynı Cisimlere Uygulanan Kaldırma Kuvveti Modeli.
Basınç (Sunu)
Gazların Basıncı Modeli (Magdeburg Deneyi)

3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri (Görevin Son Sunum Tarihi : 14.01.2010)
“Maddenin Yapısı ve Özellikleri “ünitesi ile ilgili öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir bulmaca hazırlayınız.
Periyodik Cetvel Modeli
Periyodik Cetvel (Sunu)
Metal,Ametal ve Yarı Metallerin Özellikleri (Sunu)
Kimyasal Bağlar (Model)
Kimyasal Tepkimeler (Deney)
Asitler;Bazlar ve Tuzların Genel Özellikleri (Sunu)
Asit-Baz ve Tuz Örnekleri (Poster)


16- 2009-2010 Eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi dileği ile toplantıya zümre başkanı Osman Cihan İNCE tarafından son verildi.

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 15
Kayıt tarihi : 11/09/09

Kullanıcı profilini gör http://kalkanderemem.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz